Amasya Üniversitesi Bünyesinde  Uzaktan Eğitim Verebilen “Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans” Programına Sahiptir. Amaç Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans program görev başındaki sınıföğretmenlerine, mezun olan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğretmen adaylarına ve akademisyenlere yöneliktir. Alanında uzman eğitimciler yetiştirmek ve alan eğitimindeki gerçekleştirilecek nitelikli lisansüstü çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda duyurabilmek buprogramın temel hedeflerindendir Gerekçe Eğitimin kalitesinin öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi ile birebir ilişkili olduğu yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda görülmektedir. Önemi Avrupa Birliği ile entegre olma yolundaki ülkemizde, öğretmenlerimizin mesleki açıdan daha iyi bir noktaya gelebilmeleri bir zorunluluktur. Dersler Tezsiz yüksek lisans programı YÖK’ün belirlediği kriterler doğrultusunda en az 10 ders ve bitirme projesini kapsamaktadır. Bitirme projesinde proje danışmanı rehberliğinde uzmanlaşılmak istenilen alanda ve konuda Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kriterler doğrultusunda 4.dönem sonunda yazılı ve sözlü olarak hazırlanıp sunulacaktır.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • 1.DÖNEM
  Dersin Adı Kredisi
  Sosyal Bilimlerde Bilimsel Arş. Yön. Ve Proje Çalışmalarına Giriş 3   0  3
  Sosyal.Bil. ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 3  0  3
  Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Uygulamaları 3  0   3
 • 2.DÖNEM
  DersinAdı Kredisi
  Öğretim Programı Geliştirme ve Geçmişten Günümüze İlköğretim Fen Programları 3   0  3
  Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve Eğitimi 3  0  3
  Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri 3  0   3
 • 3.DÖNEM
  DersinAdı Kredisi
  Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri 3   0  3
  Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Sorunları 3  0  3
  Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3  0   3
  Karşılaştırmalı Eğitim 3  0   3
 • 4.DÖNEM

  Bitirme Projesi