ortakue

Sisteme Giriş İçin
Kullanıcı adınız: Öğrenci numaranız tanımlanmıştır.
Şifre: TC kimlik numarası olarak tanımlanmıştır.

onls15

Sisteme Giriş İçin
Kullanıcı Kodu: Öğrenci numaranız tanımlanmıştır.

ylisans1

Sisteme Giriş İçin
Kullanıcı Kodu: Öğrenci numaranız tanımlanmıştır.

ortak1

Sisteme Giriş İçin
Kullanıcı Kodu: Öğrenci numaranız tanımlanmıştır.
ortak1