Yaşlı Bakımı Önlisans Programı

Programdan mezun olacaklar Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üçüncü ülkelerde Sağlık Teknikeri olarak istihdam edilebilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması buna paralel olarak yaşlı bakım evlerinde artışın olması bu kurumlarda çalışacak personele olan ihtiyacı da artırmıştır.

Türkiye’de KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabileceklerdir. KKTC ‘de kamu personeli olma koşullarını yerine getiren her mezun, devlet ve özel kuruluşlarda görev alabilir.

Türkiyede ve KKTC’deSosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet sürdüren ve yaşlıların barınma ve sağlıklı yaşam koşullarının sürdürülmesini sağlayan kurum ve kuruluşlarda;

 • Huzur Evlerinde,
 • Rehabilitasyon Merkezlerinde
 • Sağlık Bakanlığına bağlı yaşlı bakım evleri
 • Huzur evleri
 • Özel Hastaneler
 • Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
 • Belediyelerin yaşlı bakım hizmetlerinde,
 • Hastaneler
 • Terminal dönem bakım merkezleri,
 • Evde bakım merkezleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri,
 • Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü)  vb sağlık  birimlerinde istihdam edilebilirler.

KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

 

 • I. Yarıyıl Dersleri

  D. KODU

  DERSİN ADI

  T

  P

  K

  AKTS/ECTS

  YBP101

  Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I

  4

  2

  4

  5

  YBP103

  Anatomi

  2

  2

  3

  YBP105

  Fizyoloji

  2

  2

  3

  YBP107

  Tıbbi Terminoloji

  2

  2

  3

  YBP109

  Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

  2

  1

  2

  3

  YBP111

  Psikoloji (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP113

  Davranış Bilimleri (Seç II)

  2

  2

  3

  YBP115

  Çevre Sağlığı (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP117

  Stres ve Kriz Yönetimi (Seç II)

  2

  2

  3

   

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

  2

  2

  2

   

  Türk Dili I

  2

  2

  2

   

  İngilizce I

  2

  2

  2

   

  TOPLAM

  26

  3

  26

  37

 • 2. Yarıyıl Dersleri

  D. KODU

  DERSİN ADI

  T

  P

  K

  AKTS/ECTS

  YBP102

  Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II

  4

  2

  4

  5

  YBP104

  Temel Gerontoloji

  2

  2

  3

  YBP106

  Kronik Hastalıklar

  2

  2

  4

  YBP108

  Farmakoloji

  2

  2

  4

  YBP110

  Çocuk ve Kadın Hakları (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP112

   Medya Okur Yazarlığı (Seç II)

  2

  2

  4

  YBP114

  Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP116

  Biyoistatistik (Seç II)

  2

  2

  4

  YBP118

  Mesleki Yaz Stajı

   

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

  2

  2

  2

   

  Türk Dili II

  2

  2

  2

   

  İngilizce II

  2

  2

  2

   

  TOPLAM

  24

  2

  24

  38

 • 3. Yarıyıl Dersleri

  D. KODU

  DERSİN ADI

  T

  P

  K

  AKTS/ECTS

  YBP201

  İlkyardım

  2

  2

  4

  YBP203

  Romatolojik Hastalıklar

  2

  2

  4

  YBP205

  Nörolojik Hastalıklar

  2

  2

  4

  YBP207

  Geriatrik Psikiyatri

  2

  2

  4

  YBP209

  Egzersiz Fizyolojisi ve Yaşlı Jimnastiği

  3

  3

  5

  YBP211

  İletişim

  2

  2

  2

  YBP213

  Halk Sağlığı (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP215

  Sağlık Hukuku (Seç II)

  2

  2

  4

  YBP217

  Yoksulluk ve İstismar (Seç I)

  2

  2

  3

  YBP219

  Palyatif ve Yaşam Sonu Bakım (Seç II)

  2

  2

  3

   

  TOPLAM

  21

  21

  37

 • 4. Yarıyıl Dersleri

  D. KODU

  DERSİN ADI

  T

  P

  K

  AKTS/ECTS

  YBP202

  Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

  2

  2

  3

  YBP204

  Fiziksel Rehabilitasyon

  2

  2

  3

  YBP206

  Sosyal Rehabilitasyon

  2

  2

  3

  YBP208

  Bulaşıcı Hastalıklar

  2

  2

  3

  YBP210

  Meslek Etiği

  2

  2

  2

  YBP212

  Yara Bakımı

  2

  2

  3

  YBP214

  Meşguliyet Terapisi

  2

  2

  3

  3

  YBP216

  Beslenme İlkeleri

  2

  2

  2

  YBP218

  İlaç Zehirlenmeleri (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP220

  İş Sağlığı ve Güvenliği (Seç II)

  2

  2

  4

  YBP222

  Mesleki İngilizce (Seç I)

  2

  2

  4

  YBP224

  Madde Bağımlılığı (Seç II)

  2

  2

  4

   

  TOPLAM 

  24

  2

  25

  38